Miscancell

Miscancell werkt op duurzame wijze aan de totale valorisatie van Miscanthus.

Vorige | 1 - 4 | Volgende

Project: Grasfalt

Grasfalt is een innovatief asfaltmengsel waarbij bitumen is vervangen door het bio-based bindmiddel lignine dat afkomstig is uit olifantsgras (Miscanthus).

In het huidige Grasfalt wordt 50% van de bitumen vervangen door lignine uit olifantsgras maar we streven naar 100% vervanging. Olifantengras zet zeer effectief CO2 om in biomassa, het neemt tot 4 keer meer CO2 op dan bomen. Per hectare olifantsgras, dat goed is voor 3,2 ton lignine, wordt per jaar 26,4 ton CO2 opgenomen.

Bijkomende voordelen

  • Besparing van fossiele brandstoffen: 20% CO2-reductie door de lagere productietemperatuur van Grasfalt. Namelijk 130 ºC in plaats van 170 ºC. Dit betekent een besparing van ruim 2 m³ gas per ton asfalt.
  • Volledig recyclebaar
  • Bijproduct van een duurzaam raffinageproces
  • Volledig biobased

Netto vastlegging CO2 per jaar in 2020 (mbv complete life cycle analyse)
100 kilometer (nieuwe) snelweg kan 0,117 megaton (117 kiloton) CO2 opslaan. Dit is 10% van de jaarlijkse Nederlandse asfaltproductie.

Netto cumulatieve vastlegging CO2 in 2030
Indien vanaf 2021 al het nieuwe Nederlandse asfalt vervangen zou worden door Grasfalt, dan kan 10 x 0,117 megaton = 1,17 megaton CO2 worden opgeslagen.

Als bijvoorbeeld Duitsland het goede voorbeeld van Nederland volgt, wordt er nog eens 18,1 megaton CO2 vastgelegd. Frankrijk levert nog eens 18,2 megaton opslag.

Wereldwijd potentieel netto vastlegging CO2 cumulatief in 2050 (schatting)
Op basis van alleen al NL, DE en FR en het vervangen van het wegennet eens per 15 jaar bij aanvang in 2020, is de cumulatieve vastlegging gelijk aan 112,41 megaton CO2.

Kosten per vastgelegde ton CO2 in 2020
€250,-

Kosten per vastgelegde ton CO2 in 2030 (schatting)
€50,-

Website
www.grasfalt.nl en http://miscancell.nl/

Onderbouwing
100 km aan 3-baans snelweg (3,5 m per rijbaan), inclusief 2x vluchtstrook; totale breedte 27 m = 2.700.000 m² asfalt x 0,23 m dikte = 621.000 m³ x 2,35 ton/m³ = 1.459.350 ton Grasfalt, waarvan 8% bindmiddel (lignine) = 116.748 ton lignine