Greensand

greenSand Civiel B.V. ontwikkelt producten voor de professionele markt voor de weg- en waterbouw sector. De greenSand olivijn producten zijn SGS gecertificeerd en ruimen CO2 op vastgelegd in greenSand CO2 Opruim Certificaten.

Vorige | 1 - 3 | Volgende

Project: Olivijn zandmotor

Olivijn bindt CO2 tijdens de natuurlijke verwering. De zandmotor is een schiereiland dat door natuurlijke stromingen te gebruiken de kustlijn versterkt. Door in plaats van gewoon zand olivijnzand te gebruiken wordt niet alleen de kust versterkt maar ook oceanverzuring tegengegaan, en natuurlijk veel CO2 vastgelegd. Voor de zandmotor wordt 25 miljoen ton olivijnzand opgespoten.

Bijkomende voordelen

  • Tegengaan verzuring oceaan, waardoor ecosysteem wordt versterkt.
  • Door andere grootte en gewicht van Olivijn mogelijkheid om het gedrag van de zandmotor beter te “sturen”

Netto vastlegging CO2 per jaar in 2020 (mbv complete life cycle analyse)
0,3 Mton/jr (bij eenmalige toepassing)

Netto cumulatieve vastlegging CO2 in 2030
5 Mton (bij eenmalige toepassing in 2020)

Wereldwijd potentieel netto vastlegging CO2 cumulatief in 2050 (schatting)
500 zandmotoren x 6 Mton = 3GT

Kosten per vastgelegde ton CO2 in 2020
€50 (berekend als meerkosten olivijnzand versus gebruik bestaand zand).

Kosten per vastgelegde ton CO2 in 2030 (schatting)
€30

Website
www.greensand.nl

Onderbouwing
Bekijk hier de Publicatie negatieve emissies van het Plan bureau voor de leefomgeving:  PDF Negatieve emissies
Olivine Dissolution in Seawater: Implications for CO2 Sequestration through Enhanced Weathering in Coastal Environments