Groasis

The Treesolution is een oplossing om Landen of streken met door de mens veroorzaakte geërodeerde en gedegradeerde gebieden, en waar een watertekort is (of gebieden met hitte en droogte) te herstellen.

Vorige | 1 - 3 | Volgende

Met de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie waarvan de Growboxx® plant cocoon de kern is, kunnen we productieve bomen planten in combinatie met groenten.

Nederland stoot in 2018 163 miljoen ton CO2 uit (hierin is de luchtvaart niet meegenomen)

1 hectare bomen ontbindt 15 ton CO2 (er zijn (warme) plaatsen waar dit hoger is, maar ook (koude) plaatsen waar dit lager is. We gaan daarom van een conservatief ontbindingstonnage uit van 15 ton per hectare) Nederland moet dus 10,66 miljoen hectare planten om 100% van de CO2 uitstoot te ontbinden (10,66 miljoen x 15 ton CO2 = totaal 163 miljoen ton CO2 ontbinding) Vanwege 10% sterfte na aanplant – omdat dit natuurlijk is – planten we 10% meer oppervlakte, het totaal wordt dan 11,86 miljoen hectare. We kunnen dit areaal eenvoudig planten in 10 jaar: Ieder jaar 1,186 miljoen hectare. Wereldwijd zijn er tal van landen die lijden onder hitte, droogte, geërodeerde en gedegradeerde gronden. Wij kunnen die landen helpen hun economie te ontwikkelen met de Treesolution. We planten productieve bomen (voedsel – medicijnen – oliën – enz.) zodat de bomen niet alleen CO2 ontbinden, maar ook andere nuttige effecten hebben. Het duurt 5 jaar voordat bomen productief zijn. Door de groenten die tegelijkertijd kunnen worden geplant met de Growboxx® plant cocoon, hebben de gezinnen voedsel en inkomen vanaf het eerste jaar.

De kostprijs per boom inclusief organisatie, is 10 euro:

Growboxx® plant cocoon 2,50 euro

Productieve boom 1 euro

Struiken, groente 0,50 euro

Plant premie voor organiserende partner 1 euro

Plant premie voor boeren familie 1 euro

Overleving- en groeilengte premie voor boom na 1 jaar aan boeren familie 1 euro

Project management 1 euro

Logistiek 1 euro

Carbon Credits verificatie 0,50 euro

Onvoorzien 1 euro

Totaal 10 euro waarvan zoals je ziet ongeveer 50% wordt besteed in het land waar we planten. Dat geeft een enorme boost aan de lokale economie.

Bijkomende voordelen

Het tegengaan van:

  • Erosie
  • Armoede
  • Voedseltekort
  • Werkeloosheid
  • Rurale-urbane migratie
  • Dalende grondwaterstanden

Netto vastlegging CO2 per jaar in 2021 (mbv complete life cycle analyse, additioneel)
18 Mton/jr, 6,08 €/ton/jr (Buiten NL)

Netto cumulatieve vastlegging CO2 in 2030
905 Mton, tegen 6,08 €/ton per jaar in 2030 (Buiten NL)

Wereldwijd potentieel netto vastlegging CO2 cumulatief in 2050 (schatting)
30 GT

Websites
www.groasis.com

https://www.youtube.com/user/Groasiswaterboxx https://www.youtube.com/user/GroasisVegetables

https://www.nationaleiconen.nl/

Onderbouwing:
www.thetreesolution.com