IVN Natuureducatie

Meer dan 60% van de Nederlanders groeit op in de stad, ver weg van de natuur. Met Tiny Forest brengt IVN een stuk wilde natuur terug de stad in.

Vorige | 1 - 4 | Volgende

Project: Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. In dit bos staan maar liefst 600 bomen en minimaal 25 verschillende soorten bomen. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

 

Bijkomende voordelen

  • Waterbergin. Een volwassen boom drinkt per dag 500 liter water.
  • Verkoeling. Een boom verdampt water en koelt daarmee zijn directe omgeving. Op warme dagen kan het onder een boom ruim 8 graden koeler zijn.
  • Biodiversiteit. Wageningen Universiteit toonde in 2017 aan dat TIny Forest snel veel biodiversiteit oplevert. Download het hele rapport http://edepot.wur.nl/442150

Netto vastlegging CO2 per jaar in 2020
0,000108 Mton per jaar bij 36 Tiny Forests.

Netto cumulatieve vastlegging CO2 in 2030
0,00474 Mton als we er ieder jaar 12 bij planten.

Wereldwijd potentieel netto vastlegging CO2 cumulatief in 2050 (schatting)
0,02 Gton Als andere landen het goede voorbeeld volgen.

Kosten per vastgelegde ton CO2 in 2020
€20

Kosten per vastgelegde ton CO2 in 2030 (schatting)
€0

Website
www.ivn.nl/tinyforest