Land Life Company

Land Life Company heeft ten doel om de 2 miljard hectare gedegradeerde grond van de wereld te herbebossen. We ontwikkelen en gebruiken technologie om dit mogelijk te maken.

Vorige | 1 - 3 | Volgende

Project: Veel Veluwe

De Veluwe is 5.400 hectare groot en kent in Nederland grote waardering. Een ‘boerderijtje op de Veluwe’ is ideaal voor velen. In Nederland is bijna 1.000.000 ha grond in gebruik als grasland.

Door 2,5% hiervan (25.000ha) te bestemmen tot bos, kan een park worden aangelegd ter grootte van vijf keer de huidige Veluwe. Dit schept enorme mogelijkheden voor recreatie en vastgoedontwikkeling, terwijl grasland dat nu CO2 uitstoot wordt omgezet in CO2 vastleggend bos. De soortenrijkdom in een bos-park a la de Veluwe is bovendien veel hoger dan die van weidegrond. Door een deel van het bospark als voedselbos en/of veebos (silvopasture) aan te leggen kunnen boeren nieuwe verdienmodellen ontwikkelen.

Bijkomende voordelen

  • Nederland wordt mooier – veel recreatiemogelijkeid
  • Biodiversiteit wordt enorm versterkt
  • Nieuwe verdienmodellen voor agrariërs
  • Bos en park heeft meerwaarde voor ontwikkeling van vastgoed
  • Grondwater regime wordt hersteld

Netto vastlegging CO2 per jaar in 2020
0,675 Mton

Netto vastlegging CO2 per jaar in 2030
0,675 Mton

Netto cumulatieve vastlegging CO2 in 2030
6,75 Mton (bij eenmalige toepassing in 2020)

Wereldwijd potentieel netto vastlegging CO2 cumulatief in 2050 (schatting)
50GT (2 miljard ha degraded land, totaal potentieel 200GT, in 30 jaar te realiseren 50GT)

Kosten per vastgelegde ton CO2 in 2020
€15

Kosten per vastgelegde ton CO2 in 2030 (schatting)
€12

Website
www.landlifecompany.nl