The Seaweed Company

The Seaweed Company verbouwt zeewier met als doel zo snel mogelijk opschalen naar gigaton productie, waarbij een gigaton droog zeewier ongeveer een gigaton CO2 bevat.

Vorige | 1 - 6 | Volgende

Project: 3D seaweed farming validation

Zeewier heeft een enorme potentie voor opname van CO2 maar ook als voedsel voor mensen en dieren, versterking van zeeleven (habitat voor vissen), tegengaan van oceaanverzuring, grondstof voor bioplastics, energie en meer. Op open zee gekweekt zeewier kan simpelweg worden afgezonken; als het zinkt tot beneden 1000 meter is de CO2 praktisch uit de kringloop verwijderd. De mens kweekt al eeuwen zeewier, maar grootschalige kweek op open zee is nieuw. The Seaweed Company heeft een kwekerij in Ierland waar met dit doel gekweekt wordt. Omdat dit zeer innovatief is, maar grote potentie heeft zijn zowel de kosten als de CO2 vastlegging in 2020 berekend als gemiddelde van de cijfers tot 2030.

Bijkomende voordelen

  • tegengaan oceaanverzuring
  • versterking biodiversiteit op zee
  • vervanging fossiele energie (groengas)
  • vervanging plastics (grondstof bioplastic)
  • gezondheidseffecten in menselijke voeding
  • vervanging soja in veevoer

Netto vastlegging CO2 per jaar in 2020
5 Mton/jr (gemiddelde over 2020-2030)

Netto cumulatieve vastlegging CO2 in 2030
48 Mton

Wereldwijd potentieel netto vastlegging CO2 cumulatief in 2050 (schatting)
114 GT

Kosten per vastgelegde ton CO2 in 2020
€ tbd

Kosten per vastgelegde ton CO2 in 2030 (schatting)
€ 10

Website
theseaweedcompany.com

Onderbouwing
N’Yeurt et al (2012)