Wij.land

Natuurinclusieve maatregelen voor veehouderij op veengrond hebben een grote potentiële klimaatwinst.

Vorige | 1 - 3 | Volgende

Project: Natuurinclusief boeren voor klimaatwinst

De veehouderij, en met name die op veengrond, is een belangrijke bron van CO2-uitstoot. Boeren mét de natuur, ofwel natuurinclusief boeren, is in potentie klimaatvriendelijker. In dit project gaan we een aantal natuurinclusieve maatregelen testen en inpassen op boerenbedrijven. Denk hierbij aan, onder andere, gezond bodembeheer, waarmee een dikkere laag voedingshumus ontstaat, zodat het grondwater minder wegspoelt. Hiermee blijft dan de toplaag van het land droog genoeg voor grasproductie en begrazing, terwijl de veenoxidatie afneemt en klimaatwinst wordt behaald. Ook kijken we naar maatregelen, zoals het verminderen van kunstmest en krachtvoer.

Bijkomende voordelen

  • Bodembiodiversiteit
  • Bovengrondse biodiversiteit
  • Hoge voederwaarde van gras voor veevoer
  • Lage veearts kosten
  • Ondersteund door landgebruikers

Netto vastlegging CO2 per jaar in 2020 (mbv complete life cycle analyse, additioneel)
0,005 Mton/jr

Netto cumulatieve vastlegging CO2 in 2030
0,1 Mton

Kosten per vastgelegde ton CO2 in 2020
€23

Kosten per vastgelegde ton CO2 in 2030 (schatting)
€15

Website

www.wij.land