| | |

“Funding the Future” Summit Is Almost Here

Nederlands onderaan

The official program for this years’ Summit is here!

It’s called Funding the Future, and a great group of Oncra certified Removers will meet with policymakers and enterprises on natural carbon removal (AKA reversing climate change).

You are cordially invited, and remember: Ambassadors get free entry to all our events. It’s largely in Dutch this time. Be quick as places are limited, and please sign up here.

Read on for more information

Looking for affordable and natural ways to clean up your emissions?

Join us on June 26th for the first Market and Policy day for CO₂ sequestration at Tolhuistuin (Amsterdam).

Sequestration, or Carbon Dioxide Removal (CDR), is essential in sustainability strategies. The European CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) requires transparency in greenhouse gas emissions and their removal. This is a major opportunity to accelerate the transition to a regenerative economy.

How can companies and governments pay for cleaning up their emissions? Is this related to carbon credits or more like a form of waste management? Come learn more about these challenges and our solutions at the Funding the Future Summit.

Program Highlights:
🕘 Nature-based CO₂ sequestration vs. emission reduction
🕙 Carbon sequestration as part of sustainability strategy
🕚 Panel on carbon sequestration in policy
🕛 Lunch and exhibition with project demonstrations
🕑 Introduction to CO₂ sequestration certificates and investment opportunities

Curious about how CO₂ sequestration (CDR) can be a crucial part of your sustainability strategy? Register here and contribute to a positive climate impact.

📅 Date: June 26th
📍 Location: Zonzij Room, Tolhuistuin, Amsterdam

🔍 Want to learn more or give input on the program? Sign up for a short lunch webinar before the market and policy day.


Nederlands:

Het officiële programma voor de
Summit van dit jaar is rond!

Het heet Funding the Future, en een geweldige groep Oncra gecertificeerde Removers zal met beleidsmakers en bedrijven werken aan natuurlijke koolstofverwijdering (essentieel voor het omkeren van klimaatverandering).

Je bent van harte uitgenodigd, en onthoud: Ambassadeurs krijgen gratis toegang tot al onze evenementen. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt, en meld je hier aan.

Lees verder voor meer informatie

Op zoek naar betaalbare én natuurlijke manieren om je emissies op te ruimen?

Sluit je aan op 26 juni voor de eerste Markt- en Beleidsdag voor CO₂-vastlegging in de Tolhuistuin (Amsterdam).

Op een betaalbare én natuurlijke manier je emissies opruimen? Vastlegging, oftewel Carbon Dioxide Removal (CDR) is onmisbaar in de duurzaamheidsstrategie. Het Europese CSRD (Corporate Sustainability Reporing Directive) maakt transparantie noodzakelijk, in de uitstoot van broeikasgassen en ook bij ‘instoot’, het opruimen ervan. Dit is een grote kans om de transitie naar de regeneratieve economie te versnellen.

Hoe kunnen bedrijven en overheden betalen voor het opruimen van hun uitstoot? En wat als we straks moeten? En is dit ‘iets met carbon credits’ of eigenlijk gewoon een vorm van afvalstoffenheffing? Kom meer te weten over deze uitdagingen en onze oplossingen tijdens de Funding the Future Summit.

Programma hoogtepunten:
🕘 Nature-based CO₂-vastlegging vs. emissiereductie
🕙 Koolstofvastlegging als onderdeel van de duurzaamheidsstrategie
🕚 Panel over koolstofvastlegging in beleid
🕛 Lunch en expositie met demonstraties van vastleggingsprojecten
🕑 Inleiding CO₂ vastleggingscertificaten en investeringsmogelijkheden

Ben jij benieuwd hoe CO₂-vastlegging (CDR) een belangrijk onderdeel binnen uw duurzaamheidsstrategie kan worden? Registreer hier en draag bij aan een positieve klimaatimpact.

📅 Datum: 26 juni 📍 Locatie: Zonzij ruimte, Tolhuistuin, Amsterdam

🔍 Wil je meer weten of input geven op het programma? Meld je hier aan voor een korte lunch webinar voorafgaand aan de markt- en beleidsdag.