CO2 OPEN

Samen halen we 10 megaton CO2 uit de lucht.

Je bent uitgenodigd voor de CO2 Open. Die organiseren we voor iedereen die zich bezighoudt met multi-potente natuurlijke methoden om CO2 op te slaan én op zoek is naar financiering.

Ja, ik doe mee met de CO2 Open

  Ja, ik doe mee met de CO2 Open
  Voornaam*

  Achternaam*

  E-mail*

  Naam bedrijf

  Telefoonnummer

  Binnenkort komt er geld beschikbaar voor het vastleggen van uitstoot (SDE++, klimaat-enveloppe). Dit is er juist voor ondernemers zoals jij, die een succesvolle manier hebben om COin te zetten als positieve kracht. Nu het geld nog. Dat regelen wij, in een gebundelde subsidieaanvraag.

  Eerst meer weten over de CO2 Open en onze organisatie?
  Wij doen al meeSamen zijn we goed voor 1,1 megaton CO2 opslag. Voor gemiddeld 41,07 euro / ton.

  Op deze manier halen we in 2030 alleen al in Nederland 13,4 megaton uit de lucht, en dragen we bij aan het omkeren van klimaatverandering. Vragen? Bekijk de FAQ.

  • Methode?
  • Alle
  • Bomen
  • Grond
  • Materialen
  • Zand en mineralen
  • Zeewier
  • Status inschrijving?
  • Alle
  • Check in
  • Deelnemer
  • Bomen - Bomen halen CO2 uit de lucht en zetten dit om in zuurstof en biomassa (zoals hout, blad en wortels).
  • Grond - Wanneer we op een slimme, natuurlijke en regeneratieve manier met de bodem omgaan kan hier veel organisch materiaal (CO2) in worden opgeslagen.
  • Materialen - Het gebruik van natuurlijke materialen zoals biopolymeren(plastics) en bouwen met hout legt CO2 vast.
  • Zand en mineralen - Als bepaalde mineralen verweren kunnen ze veel CO2 binden en daarmee uit de lucht halen.
  • Zeewier - Zeewier groeit snel en zet CO2 uit de lucht en oceanen om in zuurstof en biomassa, en is naast voeding of biomassa ook een CO2 sink.
  • Check in - Voldoet aan de basiscriteria (natuurlijke methode, schaal- of repliceerbaar, en zonder negatieve bijeffecten (multipotent))
  • Deelnemer - Voldoet aan alle criteria, is wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd door Climate Cleanup.

  Meer deelnemers

  Waar geen getallen staan (0 t | €/ton) , zijn of de berekeningen te onzeker, of vindt de CO2 vastlegging niet in Nederland plaats.

  Twijfel of je in dit rijtje thuishoort? Meld je dan vrijblijvend aan, dan bespreken we samen de criteria, achtergronden en het rekenmodel.

  Ja, ik doe mee met de CO2 Open

  FAQ

  Waarom organiseert Climate Cleanup de CO2 Open?
  De nieuwe SDE++ regeling subsidieert niet alleen duurzaam opgewekte kilowatturen (zoals tot nu toe), maar ook gereduceerde en vermeden CO2 uitstoot. Met de CO2 Open verzamelen we bedrijven en methoden die individueel misschien niet voor de subsidie in aanmerking zouden komen, niet op het idee kwamen of voor wie de aanvraag een te zwaar proces is. Samen kunnen we het doel van Climate Cleanup dichterbij brengen: een bijdragen leveren aan het verwijderen van 1500 gigaton CO2 uit de atmosfeer, deze eeuw.
  Waar schrijf ik me precies voor in?
  Je schrijft je in als geïnteresseerde: later, als de regeling er is, kun je gezamenlijk een formele aanvraag doen om voor deze subsidie in aanmerking te komen.
  Hoe berekenen jullie de hoeveelheid CO2 en de kosten per ton?
  Dat weet waarschijnlijk het bedrijf die de methode voorstelt als geen ander. Mocht je er niet (helemaal) uitkomen dan kan onze wetenschappelijke afdeling een helpende hand bieden.
  Wanneer sluit de inschrijving van de CO2 Open?
  In 2019 blijft de CO2 Open sowieso toegankelijk voor nieuwe inschrijvers. Vanaf 21 maart 2019 worden de eerste deelnemers bekendgemaakt. Het is ons streven om eind april in elk geval de bedrijven verzameld te hebben die samen goed zijn voor 1 megaton reductie in 2020.
  Kan ik me met mijn bedrijf of organisatie ook inschrijven voor de CO2 Open?
  Jazeker. Ieder bedrijf dat met zijn productieproces op natuurlijke wijze CO2 uit de atmosfeer haalt en vastlegt, en dat doet op Nederlands grondgebied, kan meedoen.
  Zijn er verplichtingen verbonden aan de voorinschrijving?
  Als je meedoet aan deze voorinschrijving ben je nergens toe verplicht. De formele inschrijving voor subsidieaanvraag gaat naar verwachting pas in najaar 2019 van start, nadat de nieuwe SDE+ regeling is vastgesteld. Natuurlijk willen we wel tot een realistisch en onderbouwd gezamenlijk volume komen, met een goede inschatting van de kosten per opgeslagen ton CO2.
  Wat is de timing van de nieuwe SDE++ regeling?
  Het ministerie EZK is de verbreding van de SDE+ nu aan het voorbereiden. In het voorjaar van 2019 wordt er een marktconsultatie gehouden. Na de zomer wordt er naar verwachting een wetsvoorstel voor de nieuwe regeling naar de Kamer gestuurd. In 2020 kan er worden ingeschreven op de SDE++.
  Wat betekent SDE++?
  SDE is de afkorting van Stimulering Duurzame Energie. Deze subsidieregeling bestaat al een aantal jaar en zorgt ervoor dat er meer duurzame energie wordt opgewekt in Nederland. Belangrijk aan deze regeling is dat de goedkoopste vormen van opwek het eerste in aanmerking komen. Minister Wiebes heeft in december 2018 aangekondigd dat deze regeling in 2020 verbreed wordt. Dan wordt er niet (alleen) meer naar opgewekte kilowatturen gekeken, maar ook naar gereduceerde CO2 uitstoot en/of opslag.
  Waaraan moet ik voldoen om mee te kunnen doen met de CO2 Open?
  De SDE++ regeling is alleen beschikbaar voor projecten die op Nederlands grondgebied plaatsvinden. Daarnaast moet het subsidiëren leiden tot additionele CO2 reductie, dus als deze projecten ook zonder subsidie zouden worden gerealiseerd heeft aanvragen geen zin. Voor ons is het daarnaast gewenst dat de methoden, projecten en bedrijven die we verzamelen op natuurlijke, of door de natuur geïnspireerde wijze werken. Zonder risico dus voor omgeving en mens. Er is geen ondergrens in te realiseren volume: iedereen die een steentje bij kan dragen is meer dan welkom!
  Hoeveel megaton CO2 stoot Nederland jaarlijks uit?
  In 2017 volgens het CBS 199 megaton. Dit staat gelijk aan 0,199 gigaton. Wereldwijd stoten we jaarlijks ruim 36 gigaton uit. Nederland is dus verantwoordelijk voor ongeveer 0,55% van de wereldwijde uitstoot.
  Hoeveel ton zit er in een gigaton, hoeveel in een megaton?
  In een gigaton zitten 1000 megaton. Een gigaton is 1000 miljard kilogram. In een megaton zitten 1 miljoen ton, ofwel 1 miljard kilogram.
  Is het zeker dat de bedrijven die meedoen uiteindelijk voor subsidie in aanmerking komen?
  Nee, dat is niet zeker. Maar we gaan er vanuit dat de natuurlijke methoden die wij voorstaan ook in aanmerking komen als ze kunnen leiden tot een flink volume, tegen competitieve kosten vergeleken met niet natuurlijk methoden. Wat ons betreft is er dus geen reden waarom de voorinschrijvers niet in aanmerking zouden komen.
  Hoe verhoudt het volume van de voorinschrijvers zich tot de doelstellingen van het regeerakkoord?
  In het regeerakkoord is afgesproken om in 2030 te komen tot een reductie van 49% ten opzichte van 1990. In 1990 werden 163 megaton CO2 en 58 ton CO2 equivalenten uitgestoten. Deze laatste categorie bestaat uit methaan, lachgas en overige F-gassen. Samen is dat 223 megaton. Een reductie van 49% betekent dus 80 megaton CO2 en 28 megaton equivalenten. In totaal dus een reductie van 108 megaton.
  Ter vergelijking: hoeveel CO2 stoot mijn auto uit?
  Dit is sterk afhankelijk van de leeftijd van je auto. Een auto uit 2017 zit rond de 110 gram/km, een wat oudere auto kan rond de 200 gram/km zitten. Met een rondje over de Amsterdamse ringweg (32 km) veroorzaak je dus tussen 3,5 en 6,4 kilo aan CO2 uitstoot.
  Waar kan ik meer informatie vinden over CO2 uitstoot emissiefactoren van diverse activiteiten?
  Op deze site vind je een lijst met emissiefactoren, die jaarlijks door een team van experts up to date wordt gehouden.. Het zijn standaard emissiefactoren voor diverse categorieën: https://www.co2emissiefactoren.nl/
  Bestaat er ook zo’n lijst voor “instoot”, oftewel negatieve emissies?
  Voor zover wij weten nog niet, maar daar wordt druk aan gewerkt!
  Is er een minimumeis voor deelname aan de CO2 Open?
  Nee, er is geen ondergrens voor het volume dat je denkt te kunnen realiseren. Elk initiatief is welkom.
  Wat is 'multi-potent'?
  Multi-potente oplossingen zijn oplossingen die niet het ene probleem oplossen door het andere te creëren, maar een win-win situatie opleveren. Deze oplossingen ontstaan vanuit integrale, systemische analyse. Denk aan zeewier kweken; dit slaat niet alleen CO2 op maar levert ook voedsel, grondstof voor energie en de bio-based economy, gaat oceaanverzuring tegen, vergroot bio-diversiteit en zo verder. Multi-potente oplossingen hebben een postieve footprint, ook als je alle 'verborgen impact' meerekent. De LCA (life cycle analyse) pakt over de hele breedte positief uit.