Climate Cleanup

Over de CO2 Open en onze organisatie

De CO2 Open: een open voorinschrijving voor subsidieregelingen voor verwijdering van CO2

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

Nu er geld vrijkomt vanuit het klimaatakkoord en straks de nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) in 2020 in werking treedt, vinden wij het belangrijk dat de nadruk ook echt op duurzaamheid ligt. De bedrijven die zich met natuurlijke, schaalbare en circulaire CO2 opslag bezighouden zijn meestal kleinschalig en soms nog experimenteel. Juist zij hebben financiering nodig, en juist hen kunnen wij helpen door de subsidieaanvraag te bundelen. Wij doen graag het papierwerk voor de mensen die op een innovatieve manier het échte werk doen.

Bekijk wie er al meedoen

Wij zijn Climate Cleanup

Wij zijn een onafhankelijke stichting van ondernemers. Het is onze missie om de wereldwijde CO2 balans te herstellen. Daarom ondersteunen en initiëren wij concrete, wetenschappelijk onderbouwde plannen die de kracht van de natuur versterken. De CO2 Open is zo’n initiatief.

Meer over ons
Meewerken