Natuurnoodtoestand

This is a petition to ask the Dutch government to declare a Climate and Ecological Emergency, like the UK government did on May 1st 2019. Please sign, share, or if you’re not a Dutch resident, petition your own government.

Wij
Inwoners van Nederland,

constateren

  • Klimaatverandering bedreigt ons leven.
  • Soorten verdwijnen alarmerend snel.
  • Actie is veel te lang uitgebleven.
  • Nederlanders en andere wereldbewoners worden met uitsterven bedreigd.
  • Jongeren staken al maanden omdat zij dit inzien.
  • Het Verenigd Koninkrijk kondigde op 1 mei jongstleden al de klimaat en ecologische noodtoestand af.
  • Tijdens de natuurnoodtoestand wordt alles in het werk gesteld om de broeikasgas uitstoot van Nederland tot netto nul te reduceren, waarbij minder draagkrachtige Nederlanders niets méér gaan betalen.
  • Door naast de snelle energietransitie ook grootschalig natuur te herstellen wordt het teveel aan CO2 vastgelegd, het verder uitsterven van leven voorkomen en een prachtige wereld behouden en gemaakt;

en verzoeken
onze regering de natuurnoodtoestand af te kondigen.