Natuur
nood-
toestand

Omdat er oplossingen zijn

For English click here. Met deze petitie vragen wij de Nederlandse regering om de natuurnoodtoestand uit te roepen, net zoals in Engeland op 1 mei 2019 is gebeurd. Een noodtoestand is voor ons, gezien de omvang van de klimaat- en biodiversiteitscrises, niet meer dan logisch vooral omdat oplossingen al lang en breed voorhanden zijn.

Photo by Gentrit Murati

Wij
Inwoners van Nederland,

constateren

  • Klimaatverandering bedreigt ons leven.
  • Soorten verdwijnen alarmerend snel.
  • Actie is veel te lang uitgebleven.
  • Nederlanders en andere wereldbewoners worden met uitsterven bedreigd.
  • Jongeren staken al maanden omdat zij dit inzien.
  • Het Verenigd Koninkrijk kondigde op 1 mei jongstleden al de klimaat en ecologische noodtoestand af. Daarna volgde Ierland snel.
  • Tijdens de natuurnoodtoestand wordt alles in het werk gesteld om de broeikasgas uitstoot van Nederland tot netto nul te reduceren, waarbij minder draagkrachtige Nederlanders niets méér gaan betalen.
  • Door naast de snelle energietransitie ook grootschalig natuur te herstellen wordt het teveel aan CO2 vastgelegd, het verder uitsterven van leven voorkomen en een prachtige wereld behouden en gemaakt;

en verzoeken
onze regering de natuurnoodtoestand af te kondigen.

 

Door te tekenen ga je akkoord met onze privacy en gdpr verklaring.

Delen

Share

Of volg ons op Social en like/deel de post